rezi.hu

Rizlingország várja Önt!

Bemutatkozás

Rezi Óvoda
8373 Rezi, Iskola u. 2.
Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719
E-mail: reziovi@rezinet.hu
OM: 201672

„ A gyökerek persze

nem látszanak,

de tudod azok tartják a fát.”

Óvodánk hivatalos elnevezése: Rezi Óvoda
Címe: 8373 Rezi, Iskola u. 2.
Telefonszáma: 83/531-006
Mobil:06-30-6488719

Óvodánkban 1 csoport működik: Vackor csoport. Családias légkörű, jól felszerelt termekben, vegyes életkorú csoportban, folyamatos napirend keretén belül töltik napjaikat a gyermekek. Testvérek és az ismerősök is így egy csoportba kerülhetnek.

30 férőhelyes az óvoda, 2 óvodapedagógus és 2 dajka foglalkozik a községünkből érkező gyermekekkel.

Külső és belső óvodaképünkre a természetes anyagok harmóniája a jellemző.

Az épülethez tágas, füves udvar tartozik fákkal, bokrokkal, díszcserjékkel, gyümölcsfákkal, virágoskerttel ellátva. A régi fém elemeket a természethez közelálló fából készült játszóeszközökre cseréltük ki folyamatosan.

Nevelési programunk megírásakor a fő hangsúlyt a természetszeretet és természetvédelem, az egészséges életmódra nevelés és a néphagyomány-ápolás kapta.

Az ősi kultúra hagyományrendszere beépült és nagy hangsúlyt kap óvodánk életében, s ezt szeretnénk folytatni a jövőben is.

Nevelési rendszerünk középpontjába a gyermeket és a vele foglalkozó óvodapedagógust állítjuk. A gyermekek tevékeny mindennapjai biztonságot nyújtó feltételrendszerben, szeretetteljes légkörben valósulnak meg. Az óvodai és a családi nevelés összhangját a nyitottság és a bizalom elemeire építjük.

A leglényegesebb gyermeki tevékenységnek az elmélyült játékot tartjuk. Egészségvédő szemléletmódot formáló programot szeretnénk megvalósítani, sok-sok túrázással, kirándulással, a „zöldnapok” megtartásával, az állandó folyadékszükséglet kielégítésével, olyan szülőértekezletek szervezésével, ahol szakemberek tartanak felvilágosítást különböző témakörökben a szülők részére. Az óvoda udvarán virágoskertet, komposztot alakítottunk ki, hogy a gyermekek tevékenyen is részt vehessenek a program megvalósításában. A természetvédelem terén pedig „madárbarát” kert kialakítására törekszünk.


Mottónk: szeresd, óvd, védd a környezetedet!

Az óvodai foglalkozások nagy részét a játékba integrálva, kötött ill. kötetlen formában szervezzük.

A gyermekek fejlettségéhez és képességeihez alkalmazkodva mikro-csoportos rendszerben foglalkozunk, melyben ténylegesen megvalósulhat az egyéni bánásmód is.


Az óvoda / csoport speciális szolgáltatásai óvodai időn belül:

 • Kézműves tevékenységek, népi kismesterségek szakkört tartunk a nagycsoportosok részére, munkáikból kiállítást szervezünk.
 • Drámajátékok szakkört vezetünk, időnként megmutatkoznak a nagyközönség felé is, mint, például az idősek köszöntésén, ahol mesefeldolgozással szerepelnek.
 • Énekek, énekes játékok tanulását végezzük időszakonként szintén a nagyobb gyermekekkel. Különböző rendezvényeken szerepelünk dalos-játék csokor bemutatóval.
 • Táncházat szervezünk szüreti mulatságkor, farsangkor és a májusfa kitáncolásakor.
 • Erdei óvodai tevékenységet, vagyis túranapokat évszakonként szervezünk.
 • Családi sportprogramot gyermeknapon tartunk.
 • Színházlátogatást időszakonként szervezünk a gyermekek részére.
 • A szülők segítségével szüretelünk, kukoricát törünk, almát, diót takarítunk be családoknál.
 • Szintén szülői szervezésre munkahelyi látogatásokon veszünk részt.


Az óvoda/csoport hagyományai:

 • Részt veszünk a szüreti mulatságon énekes műsorral.
 • Az idősek köszöntésére mesedramatizálással készülünk.
 • Mikulás jön az óvodánkba: verselünk, énekelünk.
 • Részt veszünk a központi Mikulás ünnepségen: verselünk, énekelünk.
 • Lucázunk az óvodában, az iskolában, a polgármesteri hivatalban és a központi karácsonyi ünnepségen.
 • Részt veszünk a Karácsonyi ünnepségen: verselünk, énekelünk.
 • Farsangolunk óvodán belül.
 • Részt veszünk műsorral a helyi Fánk-fesztiválon énekes műsorral.
 • Kiszebábot égetünk az óvoda udvarán.
 • Nyuszit várunk.
 • Részt veszünk a Szent-György napon énekes műsorral.
 • Májusfát állítunk a lányok részére az óvoda udvarán.
 • Anyák napját tartunk.
 • Madarak és fák napja alkalmából túrázunk, és fát ültetünk.
 • Népi dalos-játék csokor bemutatót tartunk hagyományőrző jelleggel, ilyenkor táncoljuk ki a májusfánkat, valamint csoportnévadó születésnapot ünneplünk még aznap.
 • Gyermeknapot a családdal együtt szervezünk.
 • Nagycsoportosokat búcsúztatunk.
 • Pünkösdölünk az óvodában, az iskolában, a polgármesteri hivatalban és a faluban.
 • Kirándulni visszük gyermekeinket a szülőkkel együtt évvégén.
 • Részt veszünk Rizlingország ünnepén énekes műsorral.


Nagyon sok szeretettel várunk óvodánkba minden kedves érdeklődőt!

Szalai Klára
óvodavezető