rezi.hu

Rizlingország várja Önt!

Bursa Hungarica ösztöndíj

Rezi Község Önkormányzata

az Emberi Erőforrások Minisztériumával

együttműködve ezennel kiírja

a Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

„A” és „B” típusát

felsőoktatási hallgatók számára

 

„A” típusú pályázatnál a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan

„B” típusú pályázatnál 2017/2018. tanévtől kezdődően

A részletes pályázat kiírás megtalálható www.emet.gov.hu oldalon Bursa Hungarica programról címszó alatt valamint a www.rezi.hu honlapon.

FIGYELEM!

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében első alkalommal pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Rezi Község Önkormányzatánál kell benyújtaniuk a pályázóknak, a közös háztartásban együtt élő családtagok utolsó három havi nettó keresetigazolásával, és a kérelem elbírálása szempontjából lényeges szociális helyzet igazolásával. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az

önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: