rezi.hu

Rizlingország várja Önt!

Beiratkozás

Beiratkozás a Rezi Icinke-picinke óvodába és a bölcsődébe

.

Óvodai és bölcsődei beiratás: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2023. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzetében élő hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesített, és még van üres óvodai férőhely.

Ezért várjuk azoknak a szülőknek a jelzését is, akiknek 2024. február 28-ig tölti be gyermeke a 3. évet és szeretnének óvodánkba járni, hogy a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni szándékukat az óvodában.

A 2023/2024-es nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja :

2023. május 9. kedd 7 órától 17 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges iratok a következők:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát)
  •  a gyermek TAJ kártyáját.
  • a gyermek egészségi állapotáról szóló orvosi igazolás, óvodaérettséget, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat…stb.).

Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját (2023. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2023. június 4. napjáig írásban értesíteni az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztályát a www.oktatas.hu oldalon található nyomtatvány kitöltésével és postai úton történő beküldésével:  http://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

Telefonon vagy email-en történő egyeztetés esetén az óvoda elérhetősége: reziovoda@gmail.com, 06-30-194 9055. Telefonon érdeklődni lehet Trezsenyik Zsuzsánna intézményvezetőnél ugyanezen a telefonszámon.

A beiratkozás az óvodába az óvodai szándéknyilatkozat /felvételi kérelem nyomtatványon, abölcsődébe a   Bölcsődei felvételi kérelem nyomtatványon lehetséges, melyet kérésre a megadott email címen továbbítok, vagy a beíratás napján személyesen is kitölthető.

Rezi, 2022. április 15.

Trezsenyik Zsuzsánna

intézményvezető

.

.

.

Bölcsőde

.

.

Óvoda

.

.

Kérelmek szülőktől