Laky Demeter Premontrei Általános Iskola

 
http://premontrei-lakydemeter.hu/

Iskolatörténet

Az iskola alapításának éve: 1864
A Római Katolikus Iskola fenntartója az Egyházközség volt.

1950-ben az államosítás után neve Állami Általános Iskola lett.
1979-ben január 1-én Veszprém megyétől visszacsatolják a községet Zala megyéhez.

A körzetesítés folytán iskolánk Cserszegtomajhoz került.
Neve: Cserszegtomaj Általános Iskola Rezi Tagiskolája. A felső tagozatos tanulók Cserszegtomajon, az alsó tagozatos tanulók Reziben tanulnak.

1989-1991-ig az iskola önálló alsó tagozatként működött.
1991. szeptember 1-jétől Cserszegtomajról visszakerül a felső tagozat is. 
Iskolánk neve: Rezi Általános Iskola lett.

1994. október 21-én felvettük a Laky Demeter Általános Iskola nevet.

2007. szeptember 3-tól az iskolai oktató-nevelő munka a Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány fenntartása alá került, melynek székhelye 8354 Karmacs, Szent Anna tér 3.

2008. szeptember 1-től iskolánk a Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény székhelye lett.


2. Névadónk

Laky Demeter, 1818. December 25-én született Keszthelyen, meghalt 1902. Augusztus 2-án, Csornán. Irodalomtörténész, műfordító. 1838-ban belépett a premontrei rendbe, és Győrben teológiát tanult. 1843-ban szentelték pappá. 1844-45-ben a szombathelyi, később a keszthelyi gimnáziumban költészetet és szónoklattant adott elő. A szabadságharc alatt főhadnagy volt, 1849-ben elfogták és várfogságra ítélték. 1854-ben kegyelmet kapott és a csornai rendház gondnoka lett, 1858-tól préposti titkár és tanár, majd két évtizeden keresztül perjel. Stilisztikai, retorikai, irodalomtörténeti, egyháztörténeti írásai, könyvei, tankönyvei, versei, műfordításai jelentek meg.

3. Oktatás

8 osztályos iskola, tanulóink létszáma 86.
4. osztálytól angol nyelv oktatása folyik
Művészeti oktatás: képzőművészet, néptánc és furulya szakon történik.
A 7-8. osztályos tanulók felvételi előkészítőn vehetnek részt magyar, matematika, fizika, biológia, német, történelem tantárgyakból.
Két napközis csoport működik (alsó-, felső tagozatosok részére)
Az iskola épületében kapott helyet a községi és iskolai könyvtár.
Az intézmény részt vesz az integrált oktatásban. Az alaptevékenységen kívül gyógypedagógiai ellátást nyújt a részképesség zavarral küzdő gyerekeknek.

Szakköreink
– színjátszó
– gyermektorna
– népi játék
– énekkar
– informatika
– angol
– vöröskereszt

Iskolánk vöröskeresztes szakköre, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisiskolájaként végzi munkáját.

4. Hagyományaink

– Alsós helyesírási verseny megszervezése, lebonyolítása
– Iskolai farsang
– Ki Mit Tud? kulturális bemutató
– Nyári táborok
– Szüreti felvonuláson való szereplés
– Mikulás ünnepség
– Karácsonyi ünnepség
– Gyermeknap

5. Kapcsolataink

– Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
– Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Zalaszántó
– Rezi Önkormányzat
– Nevelési Tanácsadó Keszthely
– Zala Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Zalaegesrszeg