Sajtóközlemény – Menő menzák az iskolákban

2017 |10 | 24.

REZI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Sajtóközlemény

EFOP-1.8.5-17 – Menő menzák az iskolákban Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok valamint eszközbeszerzés megvalósítása Reziben

Magyarország Kormányának felhívása iskolai intézményi tanácsok által alapított, valamint iskolai alapítványok számára az egészséges táplálkozáshoz szükséges ismeretek elsajátítása, az étkeztetésben résztvevők szemléletformálása, valamint a köznevelési intézmények étkeztetési körülményeinek javítása érdekében kiírtMenő menzák az iskolákban ”Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok” (a felhívás kódszáma: EFOP-1.8.5-17) tárgyú felhívásra benyújtott

EFOP-1.8.5-17-2017-00175 kódszámú pályázattal 14.945.787 Ft támogatásban részesült.

A támogatást igénylő szervezet a “Rezi Gyermekekért” Alapítvány. Az alapítvány célja a Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben és Rezi Óvodában folyó oktató-nevelő munka szakmai színvonalának és tárgyi feltételeinek fejlesztése, gyermekek ösztönzése és támogatása. A projekt célcsoportja Rezi község lakossága ezen belül is első sorban a gyermekek, de fontos hangsúlyt helyezünk a családok megszólításra is, mivel fontos ne csak az iskolában, otthonokban is végbe menjenek a szemlélt formálások. Ezen belül különös tekintettel a hátrányos / halmozottan hátrányos helyzetűek körére. A település helyzetét nézve és a helyi lehetőségeket figyelembe véve az alábbi programokat szervezzük: főzőversenyek az egészséges táplálkozás jegyében, az egészséges táplálkozást népszerűsítő fórumok, programok szervezése – az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó eszközök – ételek tápanyagtartalmával kapcsolatos információk ismertetése dietetikus szakember bevonásával.

Továbbá eszközbeszerzésre is sor kerül az iskolai konyharészére: – az étkezéshez szükséges edényzet beszerzése – az étkezéshez kapcsolódó bútorzat és eszközök fejlesztése. Megvalósításra kerül még ivókút kialakítása a tanuló gyermekek számára valamint gyümölcskínáló. Célunk, hogy a napi szükséges vitaminokat minden gyermekhez el tudjuk juttatni így is biztosítva a megfelelő táplálkozásukat és fejlődésüket. A célcsoport bevonását és aktivizálását széles körű tájékoztatással és információk nyújtásával tervezzük elérni.