rezi.hu

Rizlingország várja Önt!

Hősök könyve, Hősök Napja

Elődeink tisztelete Hősök Könyve

Rezi Község Önkormányzata a község lakosságának segítségével a rendszerváltás után 1991-ben megépítette az I. és II. világháborúban elesett hősök emlékművét.

Ezt követően több éves kutatómunka után elkészült a Hősök Könyve, mely 65 fő első és 76 fő második világháborúban elesett hős katona adatait tartalmazza. Hol szolgáltak, hol harcoltak, hol alusszák örök álmukat.
További 63 fő emlékét őrzi a könyv azokról, akik az első és második világháborúban harcoltak, hadifogságba sínylődtek, sebesülten, rokkantan tértek haza.

A Hősök Könyve, melynek szerzője Torma Béla helyi lakos, fényes bizonyíték arról, hogy a magyar vitézség és hősiesség örökre itt él, a sorsukat megörökítő holt betűkben.