Rezi kőipar – Temetőfal

Rezi kőipar

“Reziben a helyi homokkőre alapozva a XIX. században jelentős kőipar alakult ki, amely a falubeli kőfaragó iparosoknak és háziiparosoknak egy évszázadon át biztosított megélhetést és tette nevezetessé a települést a környéken és az ország más részein. A rezieket ebben az időben a szomszédos helységek lakói kőrágóknak is nevezték.  Úgy tudni, hogy a kőfaragást a faluban idegen mesterek honosították meg. A fennmaradt dokumentumok és a helyi hagyomány szerint a rezi kőipar megalapítója Bock József volt.

A faluban több, a XIX. sz. első felében készült szobor és kőkereszt áll ma is. Pl. a templom előtt álló Szent Flórián-szobor,

a Hunyadi utcai Szentháromság szobor, a templom melletti temetőfalba

épített sírszobrok és a szőlőhegyi kőkeresztek.

Lapidárium – Temetőfal

A templom mögött elterülő temetőben szépen megmunkált, több mint 100 éves, rezi homokkőből faragott síremlékek idézik a néhai reziek igényességét és vallásosságát. A legrégebbieket, melyek elhagyatottan álltak, beépítették a temető támfalába, hogy megvédjék őket a pusztulástól, és egyben szebbé tegyék a temető bejáratát.