Rezi Község Önkormányzata története

Rezi község és környéke a tárgyi emlékek tanúsága szerint az új kőkortól állandó lakóhelyül szolgált az egymást követő korok népeinek.

Az oklevelek először 1236. évben említik “Zalai Várföld” – Rezy terra castrensis de Zala – néven.

A település lakossága földműveléssel foglalkozott, a Festetics-család és az egyház birtokain dolgoztak.

Ma Rezi közigazgatási területe 2977 ha 5069 m2, állandó lakosainak száma 1.234 fő. A korlátozott munkalehetőségek miatt a ’60-as, ’70-es években a község lakossága csökkent az elköltözések miatt. Azóta az elvándorlás megszűnt, a fiatalok egy része helyben telepedik le és egyre többen költöznek más településekről is Rezi községbe. Az 1990. január 1-i népszámlálás óta eltelt időben megállt a népességcsökkenés, kis mértékű növekedés tapasztalható.

A község 1881-től jegyzői, majd 1950-től tanácsi székhely volt. Közös tanáccsá Cserszegtomaj községgel 1977. április 1-től szerveződött. Ezzel a döntéssel, amelyet a lakosság véleménye nem befolyásolt, a helyi közigazgatás megszűnt. Az általános iskola felső tagozatának Cserszegtomajra történő átszervezésével a kulturális élet is csorbát szenvedett. Az eltelt tizenkét év tapasztalatai alapján kezdeményezték a rezi állampolgárok a közös tanácsból való kiválást. A helyi népszavazás eredményeként a község visszakapta önállóságát, és 1989. január 1. napjától ismét tanács működött Rezi községben.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a többpártrendszerű jogállam kiépítésével egyidejűleg bevezette az önkormányzati rendszert, ezzel biztosítva a helyi önkormányzatok három kiemelkedően fontos jogát: az autonómiához való jogot, a demokratikus helyi hatalomgyakorlás jogát, valamint az önkormányzati jogok bírósági védelmének jogát. Az 1990. szeptember 30-án tartott választást követően 1990. október 8-án alakult meg Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete és kezdte meg működését az önálló Rezi Polgármesteri Hivatal. Rezi Község Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2013. január 1-jétől hatályban lévő rendelkezései szerint azon községeknek, melyeknek a lakosságszáma nem érte el a kétezer főt, közös önkormányzati hivatalt kellett létrehozniuk, nem tarthattak fenn tovább önálló polgármesteri hivatalt.

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 11-i ülésén úgy döntött, hogy a Karmacsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozik. A szervezeti kialakításnál az önkormányzatok elsődleges célja volt, hogy a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen zökkenőmentesen és zavartalanul, a jogszabályi követelményeknek megfelelően legyenek ellátva a feladatok, a településeken élő állampolgárok a leghatékonyabban intézhessék továbbra is ügyeiket. Ennek érdekében a megállapodásban rögzítésre került, hogy a Rezi Polgármesteri Hivatal a Karmacsi Közös Önkormányzati Hivatal teljes hatáskörrel rendelkező kirendeltségeként működik tovább.