rezi.hu

Rizlingország várja Önt!

Ovi

Rezi Óvoda
Óvodánkban a művészeti nevelés az anyanyelvi neveléssel együtt fontos szerepet tölt be. Az Óvoda tevékenységét a néphagyományokkal, jeles napokkal való ismerkedés szövi át. Ezek keretében megismerkednek gyermekeink pl. az agyagozás, a festés, a nemezelés, szövés-fonás technikájával. A komplexitásra való törekvésben hangsúlyos szerepet játszik zenei és irodalmi nevelésük is. Sok énekes játékot, játékfűzést ismerhetnek meg különböző mozgásformákkal. A népmesék és népköltészeti alkotások mellett klasszikus és mai magyar költőink gyermekeknek írt versei és elbeszélései gazdagítják művészeti ismereteiket.