Termelői piac

 

Termelői piac létesült szintén 2014-ben azzal a céllal, hogy a település mezőgazdasági, élelmiszer feldolgozó és kézműves hagyományaira építve, megfelelő és színvonalas infrastrukturális feltételeket teremtsen a helyi és térségi termelőknek és termék előállítóknak a terményeik és feldolgozott termékeik értékesítésére, illetve  a helyi  lakosság számára egy helyet biztosít, ahol  adott  időpontban elérhetővé válik a jó minőségű, egészséges termény  és feldolgozott termék.