Önkormányzat konyhája

A közétkeztetést Reziben Rezi Község Önkormányzata Konyhája biztosítja

Az aktuális étlap itt érhető el

A 2018-ban felújított, a mai követélményeknek megfelelő korszerű eszközökkel berendezett konyhában. Elsődleges feladata az óvoda és az iskola intézményéiben a gyermekek valamint településünkön a  szociális étkezők ellátása, az önkormányzati alkalmazottainak étkeztetése. Ezen túl biztosítani tudja a vendégétkeztetés keretében elsősorban a településen élő és dolgozó emberek igény szerinti ebéddel történő kiszolgálását. A szolgáltatást a gyermekek kivételével elszállítással vehetik igénybe az étkezők. A mozgásukban korlátozott, beteg vagy idős emberek részére lehetőség van az étel házhoz szállítására, mely feladatot az Önkormányzat autójával a Tanyagondnok végzi el.

Konyhánkon a HACCP minőségbiztosítási rendszer alkalmazása biztonságot ad mind az intézmény fenntartója, mind az intézmény dolgozói és természetesen a szolgáltatásainkat igénybe vevő vendégek részére is.

Konyhánkra jellemzőek a házias ízek és a jó minőségű ételek. Továbbra is várjuk eddigi étkezőinket de szeretettel invitáljuk azokat is, akik eddig még nem igényelték szolgáltatásunkat!  Legyenek Vendégeink!  

Áraink:

Vendégebéd: 685,- Ft/fő/nap

Szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díj

A szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díj összege kategóriánként a következő:

1) 420,- Ft/nap

Azon szociális étkezők esetében, akiknek rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a 80.000,- Ft-ot.

2) 480,- Ft/nap

Azon szociális étkezők esetében, akiknek rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot.

3) 630,- Ft/nap

Azon szociális étkezők esetében, akiknek rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a 130.000,- Ft-ot.

4) 650,- Ft/nap

Azon szcoiális étkezők esetében, akiknek rendszeres havi jövedelme a 130.000,- Ft-ot meghaladja.

5) Az étel háztartásonként történő kiszállításának díja: 100,- Ft.

Kik jogosultak a szociális étkeztetésre?

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelete alapján :

Az étkeztetésre való jogosultság megállapítása során szociális rászorultnak kell tekinteni:

a) aki nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül,

b) életkortól függetlenül azt, akinek a szolgáltatás nyújtását az egészségi állapota indokolja,

c) a súlyosan mozgáskorlátozott személyt,

d) a súlyos fogyatékos személyt,

e) a pszichiátriai beteget,

f) a szenvedélybeteget,

g) akire tekintettel ápolási díjat folyósítanak,

h) aki rokkantsági ellátásban részesül,

i) aki a munkaképességét legalább 50%-ban elveszítette,

j) a hajléktalant,

k) az aktív korúak ellátására jogosult személyt, vagy

l) aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.

Önkormányzatunk konyhája egész évben a lakosság szolgálatában állt. Az ott dolgozó munkatársink a járvány ideje alatt is igyekeztek az étkezők igényeinek megfelelni és továbbra is várják a régi és új étkezők jelentkezését!