Csoportjaink

Csoportjainkban jelenleg 49 kisgyermek jár. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy az óvodai élet megkezdése előtt, minden gyermekeket meglátogassunk a megszokott családi környezetében. Az itt szerzett tapasztalatokra a későbbiekben építeni tudunk. Ezzel kezdetét is veszi a családokkal való együttműködés. Ennek is köszönhetően az új gyermekek beszoktatása az óvodába zökkenőmentes volt. Célunk, hogy a beszoktatástól kezdődően összetartó kis közösségé kovácsolódjunk, törekedve arra, hogy a közösségben minden kisgyermek megtalálja a helyét s örömmel lépje át reggelente az óvoda küszöbét.

A csoportszobáink tágas, világos, jól felszerelt, gazdag játékeszközökkel rendelkezik, emellett számos saját készítésű, fejlesztő és ügyességi játék is rendelkezésre áll a gyermekek számára. Csoportszobán belül a kisebb játéktereket úgy alakítottuk ki, hogy a gyermekek játéktevékenységeit legoptimálisabban szolgálják. A szabad játékot maximálisan támogatjuk, hiszen ez a legfontosabb az óvodáskorú gyermekek számára. A játékos tanulási tevékenységeket az adott témának megfelelően valósítjuk meg, melyek komplex formában hetenként változnak. Csoportjaink dekorációja színes és gyermeki, mindig az aktuális témának, évszaknak megfelelően díszítjük fel. Támogatjuk a sokszínű változatos technikájú, gyermeki alkotásokat, melyeket a szülők számára a folyosón lévő faliújságra helyezünk ki.

A vegyes csoportösszetétel miatt fokozott odafigyelést igényel a tevékenységek megszervezése, megtartása. A szokásalakítás részeként még nagyobb hangsúlyt fektetünk az egymásnak való segítségnyújtásra. A középsős- és nagycsoportos korú gyermekekről elmondható, hogy a gondozási területeken önállóak, vagy csak kis segítséget igényelnek. A ruházatuk rendben tartása, helyére rakása, ami még kicsit nehézkesen megy. Nem pazarolják a vizet a mosdóban, nem kell őket visszaküldeni kezet mosni. Ügyesen figyelmeztetik egymást a higiéniai szokások betartására. A középső és nagycsoportosokra jellemző, hogy figyelmesek, segítőkészek, elfogadók a kisebbekkel szemben, együtt érzők.  A kapcsolatok jól alakulnak mind gyermek-gyermek, mind gyermek- felnőtt között is. A gyerekek többsége nyitott és elfogadó.

Játékidőben a nagyobbak már 2-3-4 fős játszócsoportokat alakítanak. Vannak kialakult baráti kapcsolatok, de igénylik a felnőtt részvételét vagy jelenlétét játékuk során. A folyamatos napirend nagyban segíti az elmélyült játék kialakulását.

A gyerekek nagytöbbsége szívesen vesz részt az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységekben. Nagyon szeretnek énekelni, verselni, mondókázni, kedvelik a meséket, és azok dramatizálását. A vizuális tevékenységek során nagyon kreatív alkotások születnek, főleg a nagyobb gyerekek által, és ez a kisebbekre is kimondottan motiválóan hat. Ezáltal ők is szívesen, bátran próbálkoznak új eszközök, technikák alkalmazásával. A gyerekeknek nagy mozgásigényük van. Ezt változatos módon próbáljuk kielégíteni, mint például a mindennapos mozgással (amit az időjárástól függően vagy a csoportszobában, vagy az előtető alatt, vagy az udvaron valósítunk meg), a heti 1 nagy mozgásos foglalkozással (ami a tornacsarnokban történik a tornaszobánkban). Ezen felül a nagyobbak szivacskézilabda foglalkozáson vesznek részt a nagy tornateremben és lehetőségük van még a gyerekeknek néptánc foglalkozáson is részt venni.

Külön öröm számunkra, hogy csoportjainknak van két különlegesen kedvelt tagja is, ők a teknőseink. Egy térkép- (Woody) és egy király teknős (Vili) boldog gazdácskái vagyunk, akikről nap, mint nap közösen gondoskodunk. A gyerekek reggelente külön köszönnek kis barátainknak is érkezéskor.

Kiváló a szülők és az óvoda kapcsolata. Mindenben segítenek, amiben csak tudnak (gyűjtőmunka, kertrendezés, rendezvények szervezése, eseményeken való részvétel, stb.) Az esetlegesen felmerülő problémákat, nehézségeket igyekszünk mindig közösen megoldani.