Mezőőri szolgálat

Mezőőri szolgálatban változás

Tisztelettel tájékoztatom a rezi ingatlantulajdonosokat, hogy Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

– Nagy Géza mezőőr nyugdíjba vonulását követően – a 100/2016. (XI.28.) határozatával 2017. január 1-től kezdődően

Gelencsér Gyulát

nevezte ki Rezi község mezőőrévé.

A mezőőr elérhetősége: 06-30/811-0659