rezi.hu

Rizlingország várja Önt!

Fecskeházak pályázat 2015

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

P Á L Y Á Z A T O T   H I R D E T

A „FECSKEHÁZ SOR” LAKÁSÁNAK BÉRLETÉRE

A megpályázható lakás általános adatai: 

Rezi, Petőfi u. 31/C. szám alatti lakás

–         Műszaki jellemzői: 64 m², kettő szoba, összkomfortos

–         Egyéb helyiségei: konyha, fürdőszoba, előszoba, tároló

–         Havonta fizetendő lakbér összege: 0,- Ft

 

pályázati űrlap (hétfőtől-csütörtökig 8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól 12 óráig) átvehető Rezi Község Önkormányzatánál Rezi, Kossuth u. 35., illetve letölthető Rezi Község Önkormányzata internetes portáljáról (www.rezi.hu).

Pályályázati űrlap

A lakásban elhelyezési jogot nyerhetnek azok, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

– állandó jellegű kereső tevékenységet végeznek, illetve munkahely ígérvénnyel rendelkeznek

– vállalják, hogy legalább a bentlakás idejére lakáscélú előtakarékossági szerződést kötnek Magyarországon bejegyzett pénzintézettel vagy biztosító intézettel, amelynek minimális összege 20.000,- Ft/hó;

– 40. életévét a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte be;

A Fecskeházban maximum 5 évre lehet elhelyezési jogot nyerni, a lakásbérleti szerződés meghosszabbítására nincs lehetőség. A bérleti jogviszonyt annak lejárta előtt is meg kell szüntetni abban az esetben, ha a kijelölt bérlő az előtakarékosságra vállalt kötelezettségének 90 napnál hosszabb időre nem tesz eleget, illetve 90 napnál hosszabb idejű közüzemi számla tartozással rendelkezik a lakásra vonatkozóan.

A lakás megtekintésére vonatkozó igényeket kérjük előzetesen bejelenteni, személyesen Rezi Község Önkormányzatánál (8373 Rezi, Kossuth u. 35.), vagy telefonon a 06-83/331-001-es számon.

A lakás kiadásáról Cserép Gábor polgármester személyesen, vagy a 06-30/993-4627 telefonszámon ad felvilágosítást.

A pályázat benyújtási határideje:

A pályázatokat Rezi Község Önkormányzatához (8373 Rezi, Kossuth u. 35.) „Fecskeház pályázat” jeligével ellátott zárt borítékban Cserép Gábor polgármesterhez kérjük eljuttatni!

A pályázatok I. fordulóban 2016. januári képviselő-testületi ülés keretében kerülnek megtárgyalásra illetve elbírálásra. Az elbírálás II. fordulójára, szükség esetén 2016. februári Képviselő-testületi ülés keretében kerül sor.

A pályázatok elbírálása I. fordulóban a pályázati adatlap mellékletét képező értékelési szempontok szerint történik. A II. fordulóban a Képviselő-testület személyes meghallgatást követően dönt az I. forduló alapján behívott pályázók közül.

A pályázat eredményéről a pályázat nyertese haladéktalanul, a többi pályázó pedig 15 napon belül írásban kap értesítést.

Figyelem! Kizárólag a megfelelően kitöltött, a szükséges mellékletekkel ellátott és a határidőig benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra!

 

Cserép Gábor

Rezi Község Polgármestere