rezi.hu

Rizlingország várja Önt!

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

Rezi Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusát felsőoktatási hallgatók számára

„A” típusú pályázatnál a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan

„B” típusú pályázatnál 2015/2016. tanévtől kezdődőden

A részletes pályázat kiírás megtalálható www.emet.gov.hu oldalon Bursa Hungarica programról címszó alatt.

FIGYELEM!

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében első alkalommal pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Rezi Község Önkormányzatánál kell benyújtaniuk a pályázóknak, a közös háztartásban együtt élő családtagok utolsó három havi nettó keresetigazolásával, és a kérelem elbírálása szempontjából lényeges szociális helyzet igazolásával. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2014. november 7.