rezi.hu

Rizlingország várja Önt!

Hirdetmény robbantási tevékenységről

H Í R D E T M É N Y

Értesítem a község lakosságát, hogy a DOLOMIT Bányászati és Kereskedelmi Kft. 2017. évben is robbantási tevékenységet fog végezni kőzetjövesztés céljából a következő területeken:

Keszthely I. (Pilikáni) dolomitbánya, Keszthely Külterület 072/2. hrsz.

Keszthely II. (Csókakői) dolomitbánya, Keszthely Külterület 086/2. hrsz.

Keszthely III. (Tömlöchegyi) dolomitbánya, Keszthely Külterület 083/13-14-15. hrsz.

A robbantási tevékenység műszaki létesítményeket, védendő természeti értékeket nem veszélyeztet.

A robbantási munka időtartama alatt a közlekedésre alkalmas utakat (erdei utakat, ösvényeket is) biztonsági őrökkel lezárják.

Kérjük vegyék figyelembe, a kihelyezett őrség, az elhelyezett figyelmeztető táblák útmutatásait, valamint a robbantásra utaló jelzéseket (kürtjelzés, sziréna).

A robbantások időszakában ezeken a helyeken tartózkodó jelzőőrök utasításait maradéktalanul be kell tartani.

A robbantás kezdetét 1 percig tartó folyamatos, a robbantás végét pedig 1 percig tartó szaggatott kürtszó jelzi.

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a balesetek elkerülése érdekében a bányákat a robbantások időszakában a védőtávolságon belül ne közelítsék meg, illetve tartsák be a jelzőőrök utasításait.

Rezi, 2017. január 3.

Cseh Marianna  jegyző nevében és megbízásából Dr. Szabó Melinda aljegyző