rezi.hu

Rizlingország várja Önt!

Mezőőr pályázat

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Rezi Község Önkormányzata Mezőőr

munkakör betöltésére.

icoA pályázat.pdf

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8373 Rezi, Kossuth utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mezőőri feladatok ellátása Rezi község közigazgatási területén

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.            

Pályázati feltételek:

 •       8 Általános,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Magyar állampolgárság
 •       Cselekvőképesség
 •       Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre
 •       mezőőri és rendészeti vizsga megléte
 •       terepre való saját gépjármű

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Részletes, fényképpel ellátott önéletrajz
 •       Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okmányok, okiratok másolata
 •       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •       Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázata elbírálását nyílt vagy zárt testületi ülés keretében kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserép Gábor nyújt, a 30/99-34-627 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8373 Rezi, Kossuth utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 541/3/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.
 •       Személyesen: Cserép Gábor, Zala megye, 8373 Rezi, Kossuth utca 35. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Karmacsi Közös Önkormányzati Hivatal Rezi Kirendeltsége hirdetőtábláján – 2016. október 10.
 •       Rezi Község Önkormányzata honlapján www.rezi.hu – 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.