rezi.hu

Rizlingország várja Önt!

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Rezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(8373 Rezi, Kossuth u. 35.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére

A védőnői munkakör betölthető 2017. július 1. hatállyal, 3 hónap próbaidő után határozatlan időre szóló kinevezéssel.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidős foglalkoztatás
A munkavégzés helye:
Zala megye 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– Főiskola, védőnői képesítés
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– felhasználó szintű MS Office ismeretek
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– B kategóriás jogosítvány
– saját gépjármű
– méhnyakszűrés végzéséhez szükséges képesítés megléte
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Szakmai végzettséget igazoló iratok másolata
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte.
– Részletes szakmai önéletrajz.
– Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek.
– Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8373 Rezi, Kossuth u. 35.)
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat védőnői munkakör betöltésére”
– Személyesen: Cserép Gábor polgármester, Zala megye 8373 Rezi, Kossuth u. 35.
– A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Cserép Gábor polgármester nyújt, a 06-30/993-4627 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Karmacsi Közös Önkormányzati Hivatal Rezi Kirendeltsége hirdetőtábláin –
2017. február 10.
– Rezi Község Önkormányzata honlapja: www.rezi.hu

2017. február 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és ismételten gondoskodjon annak kiírásáról.