Társadalmi kohézió erősítése – A Rezi Római Katolikus Plébánia és a Rezi Várbarátok Köre Egyesület közösségfejlesztő programja

EFOP- 1.3.7-17-2017-00171 azonosítószámú
Társadalmi kohézió erősítése – Plébánia és Rezi Várbarátok Köre Egyesület közösségfejlesztő programja
Támogatás mértéke: 49,99 MILLIÓ FORINT
(100% vissza nem térítendő)
Pályázati projekt várható befejezési ideje: 2020. 06. 30.

2018. január 1-étől megvalósításra került az EFOP-1.3.7-17-2017-00171 azonosító számú „Társadalmi kohézió erősítése – A Rezi Római Katolikus Plébánia és a Rezi Várbarátok Köre Egyesület közösségfejlesztő programja” című pályázati projekt, mely jelenleg is zajlik községünkben.Várbarátok Köre Egyesület közösségfejlesztő programja” című pályázati projekt, mely jelenleg is zajlik községünkben.

A projekt keretében olyan jellegű programok kerülnek megvalósításra, melynek fő célja az előítéletesség, a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés és a társadalmi esélyegyenlőség fokozása. Ennek érdekében a következő foglalkozások zajlanak községünkben:

·         Meseterápia az óvodások és általános iskolások számára. Hammerné Enyingi Márta, meseterapeuta foglalkozik a gyermekekkel, akikkel minden alkalommal más és más mesét ismertet meg. A mesék azt állítják, hogy mindazt, ami a világban vagy bennünk rosszul működik, meg lehet változtatni. A mese képes megszüntetni a problémákból keletkező káoszt, és a helyére állítani egyfajta teljességet. A mesék mellé mindig valamilyen tárgyi eszközt is készítenek, melyeket haza vihetnek a gyermekek, és ami a későbbiekben is a mesére emlékezteti őket.

·         Néptánc foglalkozás az óvodások számára.. Hardi András, a Nagyváthy Néptáncegyüttes tagja vezetésével játékos formában ismerkedhetnek meg az óvodás korú gyermekek a néptánccal, népi játékokkal és hangszerekkel is. 

·         Énekkar az iskolások részére, ahol Kósz Gyöngyi, zongoratanár foglalkozik a gyerekekkel. A foglalkozások alkalmával népzenei, egyházi, klasszikus és modern énekeket is tanulnak, melyhez az oktató zongorakíséretet is biztosít. A községben megvalósuló rendezvényeken örömmel lépnek fel a diákok a megtanult dalokkal. 

·         Gitár és pszichológiai foglalkozás Gelencsér István családterapeuta közreműködésével. A foglalkozások egyéni és csoportos jellegűek. Az egyéni foglalkozások személyes beszélgetésekként zajlanak. A csoportos foglalkozások alkalmával pedig a gitáré és az éneklésé a főszerep, melyet a gyermekek nagyon élveznek. 

·         Községünkben Aszódi Andrea tart zenebölcsis foglalkozást a kisgyermekes anyukák és gyermekeik számára. A foglalkozásokon felkeltik a gyermekek érdeklődését a zene iránt, zenei ingerekkel veszik őket körül, a szülő pedig mintát kap az otthoni éneklésre, játék lehetőségeire. 

·         Prevenciós előadás a függőségek és azok kezeléseiről Orsolics Zénó és Kapitány Krisztián szociális szakemberek közreműködéséve. Az általános iskola felső tagozatos diákjai számára, valamint a szülők részére is tartanak prevenciós előadásokat. 

·         Ezek mellett több nagyobb rendezvény megvalósulását is lehetővé tette a pályázati támogatás: Gyermek-és Családi nap, Szent György napi ünnepség, Gyümölcsoltó délután, Betakarító nap Szent Mihály ünnepe alkalmából.