rezi.hu

Rizlingország várja Önt!

Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról

T Á J É K O Z T A T Á S

Tisztelettel tájékoztatom Rezi község közüzemi csatornahálózattal illetve csatornahálózatra bekötéssel nem rendelkező ingatlantulajdonosait, hogy Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 1-i hatályba lépéssel elfogadta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 19/2014. (XII.30.) önkormányzati rendeletét.

A rendelet értelmében az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz törvény szerinti előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről, elszállításáról a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján.

Rezi község illetékességi területéről

CZANKA BARNABÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

8600 Tapolca, Lehel u. 8.

telefonszám: 06-30/262-0037 és 06-87/321-529

jogosult és köteles ellátni Rezi Község Önkormányzatával kötött szerződés alapján a háztartási szennyvíz elszállítását a Tapolcai szennyvíztisztító telepre.

Az ingatlantulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után számla ellenében köteles a rendeletben meghatározott díjat megfizetni. A számlát 5 évig meg kell őrizni és ellenőrzés esetén a közszolgáltatónak illetve az önkormányzatnak bemutatni. Az ingatlantulajdonos köteles megadni a közszolgáltató részére a közszolgáltatás ellátása során a természetes személyazonosító adatait valamint a lakcímét.

A közszolgáltatás díja 2015. évben 5 m3-ként 22.000,- Ft + ÁFA.

Az árak lakossági megrendelése esetén 10 % rezsicsökkentés illeti meg fenti árból az ingatlantulajdonost.

Kérem az önkormányzati rendeletben foglaltak betartását.

Rezi, 2014. december 31.

Dr. Szabó Melinda

aljegyző