rezi.hu

Rizlingország várja Önt!

Beiratkozás az óvodába

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzetében élő hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesített, és még van üres óvodai férőhely.

Ezért várjuk azoknak a szülőknek a jelzését is, akiknek 2022. február 28-ig tölti be gyermeke a 3. évet és szeretnének óvodánkba járni, hogy a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni szándékukat az óvodában.

A 2021/2022-es nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja

2021. április 26. hétfő  7 órától 16 óráig és

április 27. kedd 8 órától 17 óráig.

Az emberi erőforrások minisztere 19/2021 (III.10.) EMMI határozata a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozásról  hozott határozatában az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a következő nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

Ezek a következők:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát)
  •  a gyermek TAJ kártyáját.

Az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III.10.) EMMI határozatára hivatkozva, az elektronikus úton történő beiratkozást javaslom. Akinek nincs lehetősége ilyen módon beiratkozni, kérem a telefonon történő egyeztetést.

Telefonon vagy email-en történő egyeztetés esetén az óvoda elérhetősége: reziovoda@gmail.com06-30-194 9055

Telefonon érdeklődni lehet Trezsenyik Zsuzsánna óvodavezetőnél ugyanezen a telefonszámon.

A beiratkozás óvodai szándéknyilatkozat /felvételi kérelem nyomtatványon lehetséges, melyet a megadott email címen továbbítok.

Rezi, 2021. március 14.

Trezsenyik Zsuzsánna

intézményvezető