rezi.hu

Rizlingország várja Önt!

Felhívás

A bölcsődei ellátás keretében – ha törvény kivételt nem tesz – a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. A települési önkormányzatnak 2018. december 31-éig kell eleget tennie ezen kötelezettségének.

Ezúton kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy amennyiben gyermekük részére igényelnék a bölcsődei ellátás biztosítását, azt 2017. április 15. napjáig jelezzék Rezi Község Önkormányzata felé.

Rezi, 2017. február 28.

Cserép Gábor
Rezi Község Polgármestere