rezi.hu

Rizlingország várja Önt!

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Rezi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Rezi Óvoda óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8373 Rezi, Iskola utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása törvényi előírások, munkaköri leírás alapján. A 3-7 éves gyerekek nevelése a Helyi Programban megfogalmazottak alapján. Differenciált bánásmód alkalmazása, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének elősegítése, együttműködés a családokkal. Önálló, felelősségteljes munkavégzés, az óvoda szokás-és szabályrendszerének megfelelően, a szervezeti keretek és dokumentumok figyelembe vételével. Elhivatottság a folyamatos szakmai fejlődésért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • kézzel írott motivációs levél
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy megkérte

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trezsenyik Zsuzsánna nyújt, a 06306488719 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Rezi Óvoda címére történő megküldésével (8373 Rezi, Iskola utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus vagy
 • Elektronikus úton Trezsenyik Zsuzsánna részére a reziovoda@gmail.com E-mail címen keresztül vagy
 • Személyesen: Trezsenyik Zsuzsánna, Zala megye, 8373 Rezi, Iskola utca 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat feltételeknek való megfelelés esetén döntés, a döntésről való tájékoztatás. A pályázat elbírálásáról az óvodavezető dönt. Elutasító döntés esetén az óvodavezető nem indokolja, továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Rezi Község honlapja – 2019. május 13.
 • Rezi Község Önkormányzata hirdetőtáblája – 2019. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rezi.hu honlapon szerezhet.