Településünk Díszpolgára: Kiss László esperes

Nagyböjt 3. vasárnapján, a szentmise végeztével köszöntöttük fel 70. születésnapja alkalmából

Kiss László esperest,  aki 1991-től Várvölgyről, majd 2000-től Hévízről látta és látja el lelki vezetőként mai napig is településünket.

Szolgálata mellett felsorolhatatlan azon események száma,  ami a nevéhez fűződik, amit fáradhatatlanul közösségünkért tett. Időt és energiát nem kímélve dolgozott azon, hogy  templomunkat és annak környezetét  többször is felújíttassa. Ezekhez támogatásokat gyűjtsön, pályázatokat írjon és még a menedzseri feladatokat is el lássa.   Hogy Reziben még a mai napig 8 osztályos általános iskola működik és ott színvonalas hitoktatás folyik,  azt az Ő közbenjárásának köszönhetjük. Messzemenőkig támogatta és támogatja a civil kezdeményezéseket, a helyi szervezetekkel, közösségekkel szoros együttműködésben.   Ennek köszönhető többek között, hogy a szőlőhegyi kápolnánál szól  a déli és az estharangszó.  A plébánia épülete, hogy mai funkcióját betölthesse, szintén az Ő támogatásával és patronálásával valósulhatott csak meg. Olyan pályázatot is sikerült közösen végéhez vinni, ami foglalkoztatást is biztosított közösségi rendezvények lebonyolításához.

Kulturális programjainkban mindig partner volt, rendezvényeinket jelenlétével megtisztelte és áldást adott rájuk. Fontosabb eseményekkor a szentmisék ünnepivé tétele valahányszor felejthetetlen élmény volt.

Ő maga is számtalan közösségi programot kezdeményezett, többek között zarándoklatokat  szervezett lakosaink számára, gyermekeinket kirándulni vitte.

Mindezek elismeréseként Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Kiss László József esperes, plébános részére, aki munkásságával jelentősen hozzájárult a település épített, szellemi és kulturális értékeinek megmentéséhez, gyarapításához. Lelki vezetőként a közösség érdekében kifejtett tevékenységével, a rezi hitéletben nyújtott fáradhatatlan szolgálatának elismeréseként

„Rezi Község Díszpolgára” kitüntető címet adományozta.

Az oklevelet és az emlékplakettet Cserép Gábor polgármester adta át, Esperes úr életútját és Reziben végzett szolgálatát, munkásságát Varga János tanár, önkormányzati képviselő ismertette és méltatta.

Születésnapja alkalmából Isten éltesse és maradjon közöttünk még nagyon sokáig! Ehhez kívánunk erőt és jó egészséget!