rezi.hu

Rizlingország várja Önt!

TOP pályázataink

Sajtóközlemény

2019.06.30.

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA             

TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00019

CSÁNY-SZENDREY ÁLTALÁNOS ISKOLA REZI TAGINTÉZMÉNYE ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA

 Rezi Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00019 kódszámú pályázattal 34 218 749 Ft 100%-os támogatásban részesült a Csány-Szendrey Általános Iskola Rezi Tagintézménye energetikai felújítására.

 A projekt megvalósításának fő célja: az épület hőtechnikai jellemzőinek javítása, valamint a fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, ezáltal az alacsony széndioxid-kibocsátás elősegítése.

A beruházás megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Reform Programban kitűzött 92 PJ, 2020-ra elérhető primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez, illetve a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65%-os megújuló energia részarány eléréséhez, a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

A környezetvédelem szempontjai mellett a terv részét képezi, hogy a felújítás következményeként az érintett épület fenntartási költségei jelentősen csökkennek, így a beruházás hozzájárul a hosszútávú pénzügyi fenntartás biztosításához.

A projekt elemei:

•   hőszigetelés: jelentősen csökkenti az épület fűtési költségeit

•nyílászáró csere: a hagyományos, fa nyílászárók helyére a kor igényeinek és előírásainak megfelelő, műanyag nyílászárók kerülnek

•   hőszivattyú telepítése: hozzájárul az épület hosszú távú, gazdaságos fenntartásához

A projekt tervezett befejezése: 2019.06.30

Kapcsolattartó: Cserép Gábor polgármester

Cím: 8373 Rezi, Kossuth utca 35.,

Telefonszám(83) 331 001

2019.09.30.

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00003

ÓVODA FEJLESZTÉSE REZIN

Rezi Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül kiírt, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00003 kódszámú pályázattal 75 875 067 Ft 100 %-os támogatásban részesült a Rezi óvoda fejlesztésére.

Rezi Község Önkormányzata a támogatási összegből a következő feladatokat valósítja meg:

  • az óvoda épületének teljes körű felújítása: az óvoda épületének fenntartása jelenlegi műszaki állapotában már nem gazdaságos, a beruházás célja az óvoda épületének energiahatékony, külső és belső felújítása, vizesblokkok felújítására is sor kerül. A tervezett felújítás az akadálymentesítés feltételeinek figyelembevételével került megtervezésre. A felújítás során azbesztmentesítés is történik.
  • az óvodai játszóudvar fejlesztése, átalakítása: korszerű, szabványos és biztonságos udvari játékok beszerzésére kerül sor, a játékok környezetében ütéscsillapító gumiburkolat kerül elhelyezésre
  • eszközbeszerzés: az új udvari játékok mellett bútorokat és a gyermekek testi, lelki, és érzelmi fejlődését segítő kreatív és fejlesztő játékokat szerzünk be

A projekt tervezett befejezése: 2019.06.30

Kapcsolattartó: Cserép Gábor polgármester

Cím: 8373 Rezi, Kossuth utca 35.,

Telefonszám(83) 331 001

REZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA              

TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00005

ORVOSI RENDELŐ FEJLESZTÉSE REZIBEN

Rezi Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül kiírt, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00005 kódszámú pályázattal 32 648 390 Ft 100 %-os támogatásban részesült az orvosi rendelő fejlesztésére. A fejlesztés 2017.08.01 és 2018.06.30 között valósul meg. 

Rezi Község Önkormányzata a támogatási összegből a következő feladatokat valósítjotta meg:

Az orvosi rendelő jelenlegi állapotában nem felel meg a 21. század követelményeinek, fenntartása gazdaságosan nem oldható meg.

A felújítás során megtörténik az épület akadálymentesítése, kialakításra kerül a mozgássérült parkoló, cserére kerülnek a nyílászárók, a vizesblokk és a burkolatok. Megvalósul a lehűlő felületek hőszigetelése, és megújuló energiával biztosított fűtés valósul meg. A fejlesztés komplex, hiszen amellett, hogy javulnak az ellátás körülményei, jelentősen csökkennek a fenntartás költségei is.

Az orvosi rendelő eszközei és bútorai is cserére szorulnak, már nem látják el megfelelően funkciójukat, ezért a támogatás összegéből új bútorok és eszközök is beszerzésre kerülnek. Ez hozzájárul ahhoz, hogy az épületben dolgozók modern, igényes munkakörülmények között láthassák el feladataikat.

A fejlesztés eredményeképpen Reziben egy korszerű, akadálymentesített, minden igényt kielégítően felszerelt orvosi rendelő jön létre, ahol a település lakói és a körzetbe tartozó betegek a mai kor elvárásainak megfelelő környezetben juthatnak hozzá az egészségügyi ellátáshoz.

Kapcsolattartó: Cserép Gábor polgármester

Cím: 8373 Rezi, Kossuth utca 35.,

Telefonszám(83) 331 001